top of page

Bio: (in english below)

Mika Kiviniemi on Oulussa asuva esitys- ja mediataiteilija. Hänen taustansa on esittävän taiteen alalla, mutta viime vuosina Kiviniemi on toteuttanut monitaiteellisia installaatio- ja esitystaideteoksia sekä yksin että osana työryhmää. Kiviniemi tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään uusia tapoja ja näkökulmia ilmiöiden takaa ja sisältä: hän purkaa, kokoaa, erottelee ja yhdistelee asioita yllättäviä yhteyksiä etsien. Teosten luonne löytyy usein eri medioiden, tekniikoiden ja lähtökohtien yhdistelmistä sekä uusien asioiden äärellä tapahtuvista oivalluksista. Kiviniemi on valmistunut vuonna 2022 Aalto Yliopiston Visual Cultures Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmasta. Hänen ensimmäiset yksityisnäyttelynsä nähtiin vuonna 2022.

-------

Mika Kiviniemi is a performance and media artist living in Oulu. His background is in the field of performing arts, but in recent years Kiviniemi has produced installation and media art works both alone and as part of a work group. In his artistic work, Kiviniemi examines new ways and perspectives from behind and from within phenomena: he disassembles, assembles, separates and combines things in search of surprising connections. The nature of the works can often be found in the combinations of different media, techniques and starting points, as well as in the realizations that occur around new things. Kiviniemi graduated in 2022 from Aalto University's Visual Cultures Curating and Contemporary Art master's program. His first solo exhibitions were seen in 2022.

bottom of page