top of page

Keltainen Talo / Yellow House 2021

Keltainen talo on ääni- esine- ja videoinstallaatio, monitaiteellinen muotokuva Pikisaaressa tyhjillään seisovasta talosta. Teos tutkii taloa eräänlaisena periferiana: paikkana ja tilana joka on ihmisten keskuudessa, mutta joka on jätetty vailla käyttöä.

 

Installaatio koostuu erilaisista tilaan sijoitelluista äänilähteistä, apparaateista, näytöistä, projisoinneista ja assemblaaseista.

 

Äänimateriaalina käytetään talon tuottamia ja sen ympäristöstä kuuluvia ääniä. Visuaalinen materiaali koostuu talossa olevista esineistä ja talon yksityiskohdista.

 

Installaatio on rakennettu siten, että kokija voi liikkua installaation sisällä vapaasti kuunnellen ja tarkastellen yksityiskohtia.

 

Paikka: Keltainen Talo, Pikisaarentie 15, Oulu

 

Ajankohta: 20.-28.8.2021

 

Teos on auki ma-pe klo 12-18
ja la-su 12-16

 

VAPAA PÄÄSY

 

Toteutus:
Mika Kiviniemi

 

lisätietoja:
https://www.facebook.com/events/294816772431265
https://www.oulunjuhlaviikot.fi/

Teos on osa Oulun Juhlaviikkojen ohjelmistoa.

 

Oulun kaupunki on tukenut teoksen valmistusta

The Yellow House is an audio, object and video installation, a multi-art portrait of an empty house on Pikisaari. The work explores the house as a kind of periphery: a place and a space that is among people but left unused.

 

 

The installation consists of various sound sources, apparatus, displays, projections and assemblies placed in the space.

 

 

Sound material is produced by the house and its surroundings. The visual material consists of objects and details of the house.

 

 

The installation is constructed so that the visitors can move freely within the installation, listening and looking at the details.

 

 

Venue: Yellow House, Pikisaarentie 15, Oulu

 

 

Date: 20-28.8.2021

 

 

Open Mon-Fri 12-18
and Sat-Sun 12-16

 

 

FREE ENTRY

 

 

Implementation: Mika Kiviniemi

 

 

more information:
https://www.facebook.com/events/294816772431265/
https://www.oulunjuhlaviikot.fi/en/

The work is part of the Oulu August Festival's program.

 

 

The city of Oulu has supported the production of the work

bottom of page