top of page

Performing woods - interaktiivinen, monikanavainen ääni- ja videoinstallaatio. 

(in english below)

Esillä Galleria 5:n Pimento - mediatilassa, Oulussa 12.10. - 6.11.22 ja Taidekeskus Idän Riutta Galleriassa 12.1. - 4.2.23

https://artoulu.fi/nayttely/mika-kiviniemi-performing-woods/


Performing Woods on virtaava muotokuva Oulussa kotini vieressä sijaitsevan Letonniemen suojelualueen metsästä, siellä koetuista tilanteista, ilmiöistä ja niiden aikaansaamista assosiaatioketjuista. Tutkin teoksessa omaa tapaani havainnoida metsää ja itseäni sen osana. Lähestyn metsää eräänlaisena esitysmäisenä ympäristönä, joka viestii siellä kulkevalle omalla merkitysjärjestelmällään. Installaatio rakentuu erikokoisista näytöistä ja projisoinneista jotka toistavat videomateriaalia, sekä monikanavaisesta äänimaisemasta. Teoksen äänimaailma rakentuu useasta eri ääniraidasta, joita kävijä voi hallita itse, tilassa olevien potikoiden avulla. Kävijä voi siis kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja äänien yhdistelmiä vääntelemällä nappeja ja tutkailla tällä tavoin äänien suhdetta toisiinsa ja videomateriaaliin, sekä omaa suhdettaan kokemukseen.


Oulun Valistustalorahasto on tukenut teoksen valmistusta.

(in english)

Performing Woods - an interactive, multi-channel sound and video installation.

On display at Pimento - media space of Gallery 5 in Oulu 12.10. - 6.11.22 and in Riutta Gallery of Taidekeskus Itä 12.1. - 4.2.23

Performing Woods is a flowing portrait of the Letonniemi forest area next to my home in Oulu. It grasps the situations, phenomena and the chains of associations experienced and emerged in the forest. In the work, I explore the way I observe the forest and myself as a part of it. I approach the forest as a kind of performance-like environment that communicates to the person going there with its own meaning system.

 

The installation consists of different sized screens and projections that play video material, as well as a multi-channel soundscape. The sound world of the piece is built from several different soundtracks, which the visitor can control by turning the knobs in the space. The visitor can therefore try different options and combinations of sounds and explore the relationship of the sounds to each other and to the video material, as well as their own relationship to the experience.

Oulun Valistustalo fund has supported the production of the work.

bottom of page