top of page

(kuvat ja videot avautuvat isommaksi klikkaamalla / click to enlarge the images and videos)

PURL       (scroll down for english)

esillä Galleria Huudossa 23.5.-16.6.24

Purl on mediainstallaatio, jossa erilaiset valoa ja ääntä tuottavat tapahtumat limittyvät rytmikkäästi värähdellen, päristen ja pyörähdellen. Konkreettiset esineet esittävät digitaalisia jäljitelmiä. Todelliset teot simuloivat keinotekoisia tapahtumia. Merkitysten ja onttojen viittausten välillä solisee jotain epämääräistä, pulputtavaa.

 

Näyttely pitää sisällään kineettisiä veistoksia, ääntä, tekstiä sekä livevideota. Luonteeltaan teokset ovat leikillisiä tutkielmia itsestään, ikään kuin itseriittoisia muotokuvia. Teokset esimerkiksi toistavat ääni- ja videomateriaalia omasta valmistusprosessistaan, tai livekuvaa jostain teoksen yksityiskohdasta. Jotkut elementit ovat eräänlaisia esityksiä tai tapahtumia, jotka toteutetaan moottoreiden, kaiutinelementtien, tai muiden laitteiden avulla. Äänimateriaali on peräisin nauhoitetuista performatiivisista kokeista, tai näyttelyn teoksista syntyvää ääntä.

 

Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Oulun kaupunki ovat tukeneet teoksen valmistusta ja näyttelyn järjestämistä.

 

in english

Purl is a media installation in which various events that produce light and sound overlap, rhythmically vibrating, buzzing and twirling. Physical objects represent digital reproductions. Real acts simulate artificial events. Something vague is gurgling between meanings and hollow references, something is bubbling.

 

The exhibition features kinetic sculptures, sound, text and live video. By nature, the works are playful studies of themselves, like self-sufficient portraits. For example, the works play audio and video material of their own creation process or live footage of a specific detail. Some of the elements are sort of performances or events produced with the help of motors, speaker elements and other equipment. The audio material comes from recorded performative experiments or sounds generated by the works.

 

The Arts Promotion Centre Finland, the Finnish Cultural Foundation’s North Ostrobothnia Regional Fund and the City of Oulu have supported the production of the works and the organization of the exhibition.

bottom of page